Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Školení zaměstnanců
  • Vstupní školení zaměstnanců
  • Školení řidičů
  • Zpracování dokumentace BOZP
  • Zajištění dalších odborných školení
  • Prověrky dle požadavků právních předpisů včetně návrhu řešení závad
  • Určení a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulí
  • Zprostředkování odborných revizí a kontrol
  • Poradenství