Požární ochrana

Školení a odborná příprava

 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky

Zpracování dokumentace

 • Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace požární ochrany
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Požární řády objektů i jednotlivých pracovišť
 • Požární poplachové směrnice
 • Řády ohlašoven požárů
 • Požární evakuační plány
 • Dokumentace zdolávání požárů