Odborné kontroly a revize

Zprostředkování odborných kontrola a revizí hasicích přístrojů a hydrantových systémů

  • Přenosné hasicí přístroje a hydrantové systémy jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru, na kterých je nutné provádět pravidelné kontroly.
  • Tato zařízení jsou kontrolována minimálně 1x ročně nebo při vzniku pochybnosti o jejich provozuschopnosti.

Zprostředkování ostatních odborných kontrol a revizí pro

  • vyhrazená technická zařízení požární ochrany
  • tlakové nádoby
  • plynové zařízení
  • plynové spotřebiče
  • elektroinstalace
  • hromosvody
  • elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí